Agenda

Op 10 maart kunt u weer de Jaarconferentie van de VCN bijwonen: een goede gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten en gratis naschooling te bij te wonen in de vorm van lezingen en workshops. Thema dit jaar is “Onderbouw”.

De Europese organisatie voor verenigingen van classici, Euroclassica, organiseert dit jaar diverse activiteiten.

De Academia Ragusina is een lenteschool in Dubrovnik rondom Ovidius. Deze wordt gehouden vanaf 3 april. 

De Academia Saguntina is een cursus Latijn gecombineerd met toneel en wordt gehouden in Saguntum. Als afsluiting worden diverse toneelstukken in het antieke theater opgevoerd.

De Academia Homerica wordt gehouden in Athene en Chios, het eiland van Homerus. De deelnemers kunnen kiezen uit een programma voor studenten / leerlingen, voor docenten / accademici en een cursus Nieuwgrieks. De voertaal van het programma voor docenten / academici is Grieks. In zeer beperkte mate wordt er Engels gesproken.

Het Certamen Viterbiense is een filologische wedstrijd voor leerlingen van het gymnasium. De deelnemers moeten een passage van Plutarchus vertalen en becommentariëren.

Voor meer informatie en wijze van inschrijving zie Academia Saguntina Academia Homerica, Academia Ragusina, Certamen Viterbiense.

VCN Nazomerconferentie vrijdag 21- zaterdag 22 september 2018.

Locatie: NH Hotel Sparrenhorst, Nunspeet.

Programma: CE-onderwerpen Ovidius en Herodotus 

Uitvoering: de disciplinegroepen GLTC van UvA en VU in samenwerking met VCN.

Op 15 maart 2019 bestaat de VCN 50 jaar. Dit wordt natuurlijk groots gevierd. Op dit moment wordt hard aan het programma gewerkt. Wanneer er meer bekend is, krijgt u hierover bericht via de website en digitale nieuwsbrief.

Op 13 maart 2018 organiseert het NWO-onderzoeksproject ‘Parables and the Partings of the Ways’ (UU/TiU) een symposium over parabels en fabels in de Grieks-Romeinse oudheid. Graag willen wij u van harte welkom heten om aan dit symposium deel te nemen.