VCN Jaarconferentie 2018

Ik wil me aanmelden voor de Jaarconferentie 2018.

De conferentie kent drie verschillende onderdelen, te weten lezingen, workshoprondes en een huishoudelijk deel over het praktische reilen en zeilen van de vereniging.

De lezing in de ochtend zal gaan over de kolometrische methode voor de lectuur van Latijnse teksten. Deze lezing zal worden gegeven door Kristien Hulstaert.  Zij is werkzaam aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen en heeft onderzoek verricht naar het ontwikkelen van een systematische leesmethodiek voor het Latijn. Voor wie geïnspireerd geraakt is door haar verhaal is er de gelegenheid om in de workshops na deze eerste lezing te onderzoeken hoe deze methodiek in de eigen lespraktijk is in te zetten.

De middaglezing zal worden gegeven door Willem-Jan Renger, Nederlands enige ludo-didacticus. Renger is werkzaam als hoofd van de Innovatie Studio van de HKU en hij houdt zich o.a. bezig met Applied Game Design. Als docent Aardrijkskunde weet hij ook hoe het is om voor een klas met pubers te staan. Hij zal vertellen over nut en noodzaak van gamification. Ook hij zal in de workshops deelnemers concrete handvatten bieden om (elementen van) gamification toe te passen in de dagelijkse lespraktijk.

Daarnaast zullen er nog verschillende andere workshops worden gegeven over de volgende onderwerpen:

  • De tekst als film - Kristien Hulstaert
  • Ludodidactiek - Willem-Jan Renger
  • Oefening baart vertaalkunst - Kokkie van Oeveren
  • Digitale didactiek en eigenaarschap van leren - Adam Lenaarts
  • Differentiatie en activerende didactiek - Erik Kral en Carmen van Deuren 

 

Het bestuur van de VCN nodigt u van harte uit om de jaarconferentie bij te wonen.

Plaats van handeling zal zijn:

Christelijk Gymnasium Utrecht

Koningsbergerstraat 2

Utrecht 

Het Christelijk Gymnasium ligt aan de jaarbeurszijde van het Utrechtse Centraal Station en is lopend vanaf het station in ca. 5 minuten te bereiken.

U bent van harte welkom op de conferentie vanaf 9:30 u, voor een kopje koffie bij binnenkomst. Het eigenlijke programma start om 10:00 u. Lunch en verversingen worden u gedurende de dag aangeboden door de VCN. Het programma eindigt om ongeveer 16:30 u, waarna u natuurlijk nog de gelegenheid hebt elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

De conferentie is gratis toegankelijk. Om een inschatting te kunnen maken voor de catering van deze dag verzoeken wij u vriendelijk u aan te melden via het inschrijfformulier.

De conferentie is voor docenten in het VO op te voeren als nascholing, via de website van registerleraar.nl. U ontvangt, als u zich aangemeld hebt via de website van VCN, van ons een certificaat om uw deelname te kunnen aantonen.

Wij hopen weer velen van u te mogen ontmoeten op 10 maart as. in Utrecht.