Symposium 'Fabels en parabels in de Grieks-Romeinse wereld'

Het doel van het symposium is om de aan elkaar verwante literaire genres van parabels, fabels en vergelijkingen beter te begrijpen in de context van de Grieks-Romeinse wereld. Deze genres, die alle gebruik maken van vergelijkingen in verhaalvorm, verschijnen zowel in vroegchristelijke en rabbijnse literatuur als in Grieks-Romeinse filosofische, retorische en literaire bronnen. Echter, hoewel deze teksten, hun auteurs, en hun oorspronkelijke publiek deel uitmaakten van de bredere culturele context van de Grieks-Romeinse wereld, zijn zij nog niet grondig bestudeerd in hun onderlinge samenhang. Met dit symposium willen wij een bijdrage leveren aan dit onderbelichte onderzoeksveld. We zullen ingaan op vragen als: Met welke teksten uit de Griekse en Romeinse literatuur kunnen vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels vergeleken worden? Hoe verhouden de fabels en vergelijkingen en de wijze waarop ze gebruikt worden in de Grieks-Romeinse bronnen zich tot de parabels in de joodse en vroegchristelijke context? Welke overeenkomsten en verschillen vallen op? Was er mogelijk sprake van beïnvloeding? En ten slotte, hoe kan een vergelijking van beide groepen teksten ons begrip van die teksten verbeteren? Een keur aan wetenschappers uit binnen- en buitenland zal tijdens dit ééndaagse symposium haar licht laten schijnen over deze vragen en voorbeelden van fabels, parabels en vergelijkingen in diverse antieke bronnen bespreken. Het volledige programma kunt u in de bijlage vinden.

Het symposium vindt plaats in de Aeneas-zaal aan de Tilburg Universiteit (locatie Utrecht), Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht. Toegang, koffie en thee en een (lichte) lunch zijn gratis. In verband met de lunch verzoeken wij u wel zich aan te melden via www.parabelproject.nl/symposium. Wij hopen u op 13 maart bij het symposium welkom te mogen heten!

Naast nieuwtestamentici en judaici zouden we met dit symposium ook graag classici willen bereiken. De poster van het symposium is hier te vinden.