Nieuws

Editie VI van het Certamen Septentrionale
op de Lindenborg

Per abuis is op pagina 12 een foutieve koptekst afgedrukt in het decemberbulletin van 2016. Op de pagina is de reactie van de auteurs en uitgevers van SPQR afgedrukt en niet van de VCN, zoals in de koptekst te lezen is. Onze excuses hiervoor.

Op 16 en 17 september j.l. is in Nunspeet de nazomerconferentie gehouden. De presentatie van Claire Stocks is hier te vinden. Meer volgt later.

Op 12 april j.l. heeft de jaarconferentie van de VCN plaatsgevonden in het Christelijk Gymnasium Utrecht. De ongeveer 90 deelnemers volgden tevens een gevarieerd nascholingsprogramma met twee plenaire lezingen en twee keuzeworkshops. De teksten en presentaties hiervan zullen hier op de website verschijnen.

Openingslezing Riemke Leusink

De Ferrante & Van Mourik

Moormann

Calis

Van Oeveren

Koudijs

 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.

De deelnemers aan de NaZomerConferentie krijgen een exemplaar van European Symbols.

Tijdens de Euroclassica conferentie in Malta eind augustus 2015 werd de bundel 'European Symbols' (ed. Peter Glatz & Andreas Thiel) gepresenteerd. De ondertitel van dit boek luidt: a schoolbook for European Students. Aan dit prachtige full colour boek hebben classici uit bijna ieder Europees land een bijdrage geleverd. Ieder hoofdstuk is gewijd aan een land en bevat een voor leerlingen geannoteerde, korte Latijnse tekst die betrekking heeft op de cultuur van dat land. De tekst is vergezeld van achtergrond, commentaar en vragen. Een erg leuk boek om de leerling die wat meer aankan, uit te laten werken. Op de website van Euroclassica leest u meer over de bestelwijze van het boek. Hier staat ook een verwijzing naar de docentenhandleiding.

 

De leerplansecties Latijn en Grieks van de VCN hebben de verslagen van de correctiebijeenkomsten in Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam en Zwolle met elkaar vergeleken en publiceren op basis van de aldaar gevoerde discussies de onderstaande correctieadviezen.
Bij het opstellen van dit de adviezen hebben alleen vakinhoudelijke argumenten een rol gespeeld.

correctieadvies Latijn 2017 

correctieadvies Grieks 2017 

De presentaties van de Nazomerconferentie 2016 zijn hieronder te vinden.

Casper Porton: Actief Latijn als krachtig didactisch middel 

De presentaties hieronder zijn ook te vinden op de site van het vakblad Lampas. In het eerste nummer van 2017 (50.1) verschijnen de uitgeschreven versies hiervan.

Koudijs: presentatiehand-out, bijlage 1, 2, 3

Van Emde Boas: presentatie, hand-out

Van der Keur: presentatie, hand-out, opdracht, bibliografie