Rectificatie Decemberbulletin

Per abuis is op pagina 12 een foutieve koptekst afgedrukt in het decemberbulletin van 2016. Op de pagina is de reactie van de auteurs en uitgevers van SPQR afgedrukt en niet van de VCN, zoals in de koptekst te lezen is. Onze excuses hiervoor.