Euroclassica

EuroclassicaEuroclassica is het Europese samenwerkingsverband van de vakverenigingen voor classici in heel Europa. Op dit moment zijn er 22 nationale verenigingen aangesloten, waaronder de VCN.

De officiële Euroclassica-site staat hier.

Euroclassica houdt zich bezig met pedagogische, culturele en wetenschappelijke vragen op het gebied van de klassieke talen. De doelstellingen zijn:
- het bijeenbrengen van alle vakverenigingen van docenten klassieke talen in Europa om zo samenwerking te bevorderen
- het behoud en stimuleren van de klassieke talen in Europa, vanuit de opvatting dat dit vakgebied Europa bindt en verenigt
- het benadrukken van het belang van de klassieke talen en het onderwijs daarin

Om deze doelstellingen te realiseren organiseert Euroclassica jaarlijks een aantal Academiae, waaraan VCN-leden nadrukkelijk worden uitgenodigd deel te nemen:

- Academia Homerica (10 - 19 juli 2015 op het eiland Chios)
Er worden naast de gezamenlijke excursies drie cursussen aangeboden:
- Het studentenprogramma (verdieping in Homerus)
- Het ‘scholar’programma ‘Homerus in de wereld’ dat voornamelijk in het Grieks gegeven wordt
- Het programma modern Grieks

- Academia Saguntina (1 – 8 juli 2015 in Saguntum/Valencia)
Deze cursus is speciaal bedoeld voor scholieren uit het voortgezet onderwijs. Naast het bezoek aan het Romeinse Saguntum staan workshops over de Romeinse beschaving en het Griekse theater centraal.

Op de Euroclassicabijeenkomst te Lissabon in 2013 is het boek Europatria gepresenteerd. Het boek is een anthologie van Latijnse teksten - van oudheid tot nu - die betrekking hebben op 17 Europese landen. Iedere tekst is gekozen om de klassieke erfenis, die de landen delen, te benadrukken, en om de eenheid én diversiteit van Europa de illustreren. Het boek is inmiddels aan zijn tweede editie toe en is hier te downloaden als e-book. 

Tijdens de Euroclassica conferentie in Malta eind augustus 2015 werd de bundel 'European Symbols' (ed. Peter Glatz & Andreas Thiel) gepresenteerd. De ondertitel van dit boek luidt: a schoolbook for European Students. Aan dit prachtige full colour boek hebben classici uit bijna ieder Europees land een bijdrage geleverd. Ieder hoofdstuk is gewijd aan een land en bevat een voor leerlingen geannoteerde, korte Latijnse tekst die betrekking heeft op de cultuur van dat land. De tekst is vergezeld van achtergrond, commentaar en vragen. Een erg leuk boek om de leerling die wat meer aankan, uit te laten werken. Op de website van Euroclassica leest u meer over de bestelwijze van het boek. Hier is ook een verwijzing naar de docentenhandleiding te vinden.

Verder organiseert Euroclassica de ECCL-examens voor leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw. Klik hier voor meer informatie.

Tevens houdt Euroclassica jaarlijks een tweedaagse conferentie. Tijdens deze dagen vindt ook de jaarvergadering plaats.
In 2016 vindt de conferentie plaats in Griekenland.
VCN-leden kunnen zich aanmelden voor de conferentie via de Euroclassica site. De jaarvergadering zelf is alleen toegankelijk voor de vertegenwoordigers van de nationale besturen.