Scholenproject

Op de Nazoco heeft André Lardinois een workshop gehouden, getiteld: ‘Klassieken op de lagere school?’ Deze workshop is gewijd aan de vraag hoe we interesse voor de oudheid in de samenleving kunnen kweken buiten de gebruikelijke doelgroepen. Eén mogelijkheid is middelbare scholieren op te laten treden als ambassadeurs op lagere scholen, net zoals studenten nu […]

VCN en Corona

De maatregelen, die getroffen worden om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, raken ook de activiteiten van de VCN. De huidige stand van zaken m.b.t. de activiteiten van de VCN is de volgende: Jaarvergadering VCN 13 maart 2021: digitaal Jaarvergadering Euroclassica (27-29 augustus 2021, georganiseerd door Euroclassica) Voor activiteiten als bijscholing, lezingen, cursussen, etc., […]