NIEUWS

scholenproject

Scholenproject

Op de Nazoco heeft André Lardinois een workshop gehouden, getiteld: ‘Klassieken op de lagere school?’ Deze workshop is gewijd aan de vraag hoe we interesse voor de oudheid in de samenleving kunnen kweken buiten de gebruikelijke doelgroepen. Eén mogelijkheid is middelbare scholieren op te laten treden als ambassadeurs op lagere scholen, net zoals studenten nu soms lessen of workshops verzorgen op middelbare scholen. De vraag is hoe dit aangepakt zou kunnen worden en welke ondersteuning daarbij nodig is. Deze vraag is niet zomaar uit de lucht komen vallen: we zien dat, mede ingegeven door de economische crisis, van alle kanten het onderwijs in de bèta-vakken gestimuleerd wordt, dat de technasia als paddenstoelen uit de grond schieten, subsidies vanuit het bedrijfsleven verstrekt worden aan schoolprojecten met betrekking tot technische innovatie en duurzaamheid. Ook is bekend dat kinderen uit groep 8 te horen krijgen dat het vooral goed is om een nuttige opleiding (lees: technasium) te kiezen, dat het kiezen voor een CM-profiel ontmoedigd wordt en dat er sprake is van een afnemende belangstelling voor de geesteswetenschappen. Juist de geesteswetenschappen zijn in deze tijd van groot belang: geen enkele innovatie kan succesvol op de markt gebracht worden zonder kennis van de mens en de menselijke psyche. In een tijd waarin alles meetbaar moet zijn, verlangen mensen juist naar zaken die niet meetbaar zijn, zaken die er werkelijk toe doen. Het is belangrijk dat mensen een pas op de plaats maken en zich afvragen: ‘Waarom doe ik dit?’ ‘Waarom verlangt de maatschappij dit van mij en wat wil ik hiermee?’ Het is belangrijk dat men, en vooral de jeugd, zich realiseert dat die technische innovatie plaatsvindt in een wereld waarin mensen zoekende zijn naar (universele) normen en waarden die een houvast bieden in de stroomversnelling waarin wij ons bevinden. Helaas is maar al te vaak te horen dat men zich realiseert hoe waardevol die gymnasiale vorming is, als deze vorming inmiddels de rug is toegekeerd. Daarom is er tijdens de workshop gesproken over mogelijkheden om kinderen en hun ouders te laten zien hoe belangrijk de geesteswetenschappen zijn. OIKOS heeft nu diverse mensen uit de geesteswetenschappen benaderd die zich in willen zetten om het belang hiervan in het voortgezet onderwijs te onderstrepen. Deze sprekers kunnen uitgenodigd worden bij avonden waarop kinderen uit groep 8 en hun ouders in de zaal zitten in verband met hun schoolkeuze, wanneer er in klas 3 een profielkeuze gemaakt moet worden of ter ondersteuning in onderhandelingen met schoolleidingen die tot op heden liever een andere route kiezen. Hebben u en uw collega’s behoefte aan het uitnodigen van een spreker, wendt u zich dan tot ….. via …… De kosten voor het uitnodigen van een spreker bedragen 100 euro, exclusief reiskosten. Bij de inzet van sprekers zal rekening worden gehouden met de afstand die hij / zij af moet leggen om bij u op school te komen. De volgende sprekers hebben hun medewerking aan dit prachtige initiatief toegezegd: Dr. Roald Dijkstra (RU), Dr. Miko Flohr (UL), Dr. Piet Gerbrandy (UvA), Dr. Albert Joosse (UU en RUG), Dr. Vincent Hunink (RU), Dr. Inger Kuin (RUG), Prof. dr. André Lardinois (RU), Prof. dr. Marije Martijn (VU), Dr. David Rijser (UvA) en Prof. dr. Ineke Sluiter (UL).

LAATSTE NIEUWS

Jaarconferentie 2024

De Jaarconferentie van de VCN zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart 2024 in Congresgebouw De Vereeniging in Utrecht (Mariaplaats 14). Deze prachtige locatie ligt…

NKV-reis naar Napels en Campanië

Van 11 tot en met 20 maart 2024 organiseert het Nederlands Klassiek Verbond een culturele groepsreis naar Napels en Campanië: ‘een duivels paradijs’. Deze 10-daagse studiereis wordt geleid…

Examenbesprekingen 2023

De examenbesprekingen zullen dit jaar op 24 mei voor Grieks, en op 30 mei voor Latijn plaatsvinden. Gezien de evaluaties van vorig jaar is…

NIEUWSARCHIEF

meer >