Agenda

Op 15 maart volgend jaar is het zo ver: dan viert de VCN haar 50-jarig bestaan. Voor de viering van dit heugelijke feit is gekozen voor een vrijdag, vallend op de Idus van maart. Deze datum is overigens meer voor het gemak van het onthouden gekozen, dan om omineuze redenen.

Het programma zal aanvangen om 13:30 u. Als locatie hebben we gevonden de Jacobikerk aan de St.-Jacobsstraat 171 te Utrecht, een sfeerfvolle historische plek. Het programma zal deze dag bestaan uit verschillende onderdelen. In de middag zal Edith Hall, hoogleraar aan King’s College in Londen, spreken. U kent haar wellicht van haar laatste boek Aristotle’s way, in het Nederlands vertaald onder de titel Wat zou Aristoteles doen? – Hoe oude filosofie je leven kan veranderen. Meer informatie over Edith Hall vindt u onder de link http://edithhall.co.uk. Een tweede lezing zal worden verzorgd door die mensen die in Nederland op dit moment vakdidactisch onderzoek doen en ons weer een stapje verder kunnen helpen in de ontwikkeling van het onderwijs in de klassieken. Felicitaties zullen ons zelfs worden aangeboden vanuit het ministerie van OCW. Aan het einde van de middag is er natuurlijk een huishoudelijke jubileumvergadering.

Na een passende versnapering in de vorm van een feestelijke borrel, verzorgen we graag een diner. Tijdens dat diner zullen ook verschillende mensen ons op prikkelende wijze onderhouden over onze vakken en het onderwijs erin. Medewerking wordt dan o.a. verleend door prof. dr. Gerard Boter van de VU en Jona Lendering. Een muzikale quiz zal niet ontbreken, dus ook de homo ludens is welkom.

Omdat we ditmaal op een vrijdag ons lustrum vieren, kunnen we geen (gratis) gebruik maken van een schoollocatie. De gekozen locatie is prachtig, maar kost natuurlijk geld. Ook een diner kunnen we niet uit onze liggende gelden bekostigen. Daarom hebben we ervoor gekozen u een bijdrage te vragen voor deze dag. Voor het bijwonen van het middagprogramma hebben we een tegemoetkoming in de kosten van €10,- begroot, voor het diner een bijdrage van €20,-. Dat betekent dat deelname aan de gehele dag €30,- kost. Let op: voor het middagprogramma is het mogelijk om bij binnenkomst nog te betalen. Het diner wordt echter tevoren geregeld met de cateraar, vandaar dat aanmelding aan de deur daarvoor niet mogelijk is.

Aanmelden kan via de website van de VCN (mogelijk laadt het formulier op een tablet wat traag), betaling voor een of beide delen van de dag kan via het rekeningnummer NL62INGB0002108751, t.n.v. VCN Nederland VOWO. Vergeet niet de naam van de deelnemer te vermelden, anders zoekt onze penningmeester zich ongelukkig.

Mocht u de afgelopen jaren de jaarconferenties niet hebben kunnen bijwonen, doordat die in een weekend vielen, hopen wij van harte dat u dit jaar op de vrijdag wel aanwezig zult kunnen zijn.
Graag tot de Idus!

Aanmelden

 

De data en locaties voor de examenbesprekingen 2019 zijn definitief. Latijn is op 24 mei (CE 121 mei) en Grieks op 13 mei (CE 9 mei). Net als vorig jaar zijn de locaties in Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en 's-Hertogenbosch. De besprekingen beginnen om 14.00 en zijn rond 17.00 afgelopen. Een dag na de bespreking wordt het correctieadvies van de VCN opgesteld en rondgestuurd. We hopen dit jaar op een grote deelname om zodoende ons advies zo compleet mogelijk te formuleren.

Locaties: 

Celeanum, Westerlaan 40, Zwolle
Marnix Gymnasium, Essenburgsingel 58, Rotterdam
Stedelijk Gymnasium, Mercatorplein 2, ’s-Hertogenbosch
St. Ignatiusgymnasium, Jan van Eijckstraat 47, Amsterdam

Correctieadvies Latijn

Correctieadvies Grieks

Van 22 t/m 26 juli organiseert het University College in Londen een zomerschool over Homerus. Deze is toegankelijk voor zowel scholieren als ook studenten en andere geïnteresseerden. Meer informatie is te lezen in de flyer van UCL.

Op vrijdag 30 augustus wordt het jaarlijkse congres van Euroclassica in Antwerpen gehouden. Euroclassica is de overkoepelende organisatie van de Europese Verenigingen van Classici. Als lid van de VCN bent u van harte uitgenodigd om het programma bij te wonen.

Het programma zal bestaan uit enkele lezingen met als thema 'Meertalig Europa', alsmede een keuze uit diverse workshops. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om met collega's uit een twintigtal landen van Europa kennis en ideeën uit te wisselen. Meer informatie over het programma en de inschrijving vindt u in bijgevoegde documenten hieronder.

Informatie

Inschrijving

De volgende VCN-Nazomerconferentie zal plaatsvinden op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2019 in Conferentiehotel De Sparrenhorst te Nunspeet. Dit jaar zal de disciplinegroep GLTC van de Rijksuniversiteit Groningen invulling geven aan een aantrekkelijk programma. Centraal staan de onderwerpen van het CE 2020 (Plato, Vergilius), maar zoals de laatste jaren gebruikelijk is het programma in feite breder, met onder meer vakdidaktische onderwerpen.

P.S. De inschrijving wordt binnenkort geopend.

Voorlopig programma VCN Nazomerconferentie 2019

vrijdag 20 september
09.45-10.15 ontvangst en registratie
10.15-10.30 Opening door de dagvoorzitter
10.30-11.30 Plenaire lezing door Albert Joosse ("Van minnaars en demonen: Plato's filosofisch liefdesverhaal")
11.35-12.50 werkcolleges

13.00-14.00 lunch

14.00-15.00 Plenaire lezing door Richard Hunter (Cambridge) ("The power of love and the love of power: Alcibiades and the Symposium of Plato")
15.00-15.45 curriculum.nu
15.45-16.10 koffiepauze
16.15-18.00 workshops

18.00-19.00 borrel
19.00-20.30 diner
20.45-21.30 avondprogramma (nog nader in te vullen)

zaterdag 21 september
09.00-09.25 ontvangst en registratie
09.25-10.25 Plenaire lezing door Michiel van der Keur ("Opbouw en vernietiging: van Sappho naar Dido")
10.30-11.45 werkcolleges
11.45-12.00 koffiepauze
12.00-13.00 Plenaire lezing door David Rijser ("Aeneas, Augustus en de kunsten")

13.00-14.00 lunch

14.00-14.15 curriculum.nu
14.15-16.00 workshops
16.00-16.10 afsluiting

?
Werkcolleges (75 minuten) - voor de lunch
Jacqueline Klooster ("Plato's epigrammen: een poëtische reflectie van het Symposium") *
Remco Regtuit ("Pragmatisch lezen: Aristophanes' rede in het Symposium") *
Bettina Reitz-Joosse ("Hoe maak je van Vergilius een racist? Latijnse oorlogspoëzie onder het Italiaanse Fascisme") *
Jan de Jong ("Een opbouwend voorbeeld: Aeneas in 16de eeuwse Italiaanse kunst") *
Diederik Burgersdijk + Willem van Maanen ("Plato's Perikles - reacties van een antidemocraat")
Sjef Kemper ("Sunt lacrimae rerum - ondergang, verdriet en troost in de oudheid en later")
Saskia Peels (lesmodule Grieks polytheïsme)
Marije ter Steege ("Herdenken en vieren in de oudheid en nu")

Workshops (105 minuten) - na de lunch
Gerard Boter ("Je kinderen die niet sterven. Socrates' rede in het Symposium") *
Niels Koopman ("Ekphrasis in de Ilias en de Aeneis") *
Daniël Bartelds (woordenboekgebruik)
Corine Don + Dynke van der Wijk ("Wordt het oude weer het nieuwe? Over dialogisch onderwijs, de terugkeer van het lesgeven en vormend onderwijs")*)
Paul Holthuis ("GLTC en burgerschapsvorming: didactische handreikingen")
Michael Buijckx ("Woordenschatgraven")
Ines Koudijs (alleen vrijdag) ("Escape the classrooom bij Latijn en Grieks?!")

De onderdelen die met een * zijn gemarkeerd, gaan (deels) over de examenonderwerpen.

De Nazomerconferentie is het grootste evenement voor docenten GLTC in Nederland. Deelnemers waarderen de nascholing die de conferentie biedt, maar ook de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling met collegae. Hopelijk tot ziens in september !