Agenda

JAARCONFERENTIE 2021

De Jaarconferentie van de VCN zal plaatsvinden op zaterdag 13 maart 2021. Coronae causa zijn we genoodzaakt de conferentie online te organiseren.

Naast de jaarvergadering is er een plenaire lezing van Willemijn Waal over de ‘echte’ leeftijd van het Griekse alfabet en een keuze uit drie workshops.
Het volledige programma is hier te vinden. Uitsluitend via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. U krijgt dan de links voor de online bijeenkomsten (via teams).

De stukken voor de jaarvergadering zullen we publiceren in het VCN Bulletin van februari 2021.

Aanmelden jaarconferentie

Europese examens
2020-2021 ook online

De Europese examens voor Grieks en Latijn (ECCL) kunnen al enkele maanden afgenomen worden op de reguliere manier. Vanwege de lockdowns in diverse Europese landen, heeft het bestuur van Euroclassica besloten de deadline voor inzending van de resultaten te verlengen naar 31 maart. Daarnaast zijn de examens ook online beschikbaar.
In bijgevoegde instructiebrief vindt u meer informatie hierover.

U kunt zich nog steeds voor de reguliere manier aanmelden door een e-mail te sturen aan p.wildeboer@bonhoeffer.nl, onder vermelding van

• Naam van uw school
• Schooladres en provincie
• Contactpersoon

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Examenbesprekingen 2021

Het ministerie heeft besloten, dat de centrale examens dit jaar doorgaan. De VCN zal dan ook weer de bijbehorende examenbesprekingen organiseren.

De uiteindelijke vorm, fysiek of digitaal, kan op dit moment nog niet bepaald worden en hangt van de dan geldende maatregelen af. De data zijn al wel bekend: Latijn op 21 mei en Grieks op 27 mei. Naar verwachting zijn de correctieadviezen een werkdag later gereed. Deze zullen hieronder gepubliceerd worden. Voor het tweede en derde tijdvak zal geen correctieadvies opgesteld worden. Door de coronapandemie gelden dit jaar enkele verlichtende maatregelen. In het servicedocument van de overheid zijn deze terug te lezen.
Eén hiervan betreft het buiten de bepaling van de definitieve uitslag laten van het eindcijfer van één vak (mits de leerling hierdoor kan slagen). Dit geldt ook voor de vakken Grieks of Latijn. Deze leerling haalt dan nog steeds het gymnasiumdiploma. Wel is het verplicht dat desbetreffende leerling zowel het schoolexamen als het centraal examen voor dit vak afgerond heeft.

Een aantal terugkerende vragen heeft Hugo Koning in 2019 in het bulletin beantwoord.
Zijn artikel kunt u hier teruglezen.

Correctieadvies Latijn

Correctieadvies Grieks

Nascholing Romereis

Op woensdag 9 juni 2021 zal de 21e editie van de Nascholingscursus De Romereis van uitgeverij Eisma Edumedia worden gehouden. Deze nascholing zal zowel fysiek in het sfeervolle Rijksmuseum Boerhaave te Leiden, als via een livestream plaatsvinden. Aan u de keus!

Een nieuw onderdeel dit jaar – naast de vijf lezingen – is dat we tussen de lezingen door video’s presenteren die speciaal in Rome zijn gemaakt. Deze filmpjes behandelen een aantal vaste programmaonderdelen van elke Romereis en leggen duidelijk uit wat daar te zien is, om uw leerlingen al vooraf een beeld te geven van wat ze in Rome te wachten staat. De video’s zijn in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van uw voorbereidende lessen, maar kunnen, nu zoveel Romereizen helaas uitvallen, eveneens worden gebruikt om, ook nu, toch iets van een virtuele Romereis te maken.

De volgende vijf sprekers zullen tijdens deze dag lezingen voor u verzorgen:
Em. Prof. Piet Schrijvers
Drs. René Prot
Drs. Martje de Vries
Dr. Martijn Icks
Dr. Nathalie de Haan
Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat en krijgen de mogelijkheid om alle lezingen de hele maand februari 2021 terug te kunnen kijken.

Meer informatie over deze dag, de lezingen en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op onze website: edumedia.eisma.nl