Bijscholing CE 2020 aan de U.v.A.

De Universiteit van Amsterdam organiseert vanaf 2 oktober bijscholing voor docenten Latijn.

Docenten Latijn (met een examenklas) bestuderen in de nascholing ‘Vergilius’ verteltechniek: intervisie examen Latijn 2020’ de bruikbaarheid van een narratologische invalshoek bij het lesgeven en toetsen van een examenpensum. Gedurende het examenjaar delen docenten hun ervaringen en werken samen bij het opstellen van vragen voor schoolexamens bij het examenpensum Latijn 2020 (Vergilius' Aeneis). De nascholing (vijf middagen) start op 2 oktober en wordt verzorgt door Suzanne Adema.

Zie voor meer informatie de webpagina.