Examenbesprekingen 2021

Het ministerie heeft besloten, dat de centrale examens dit jaar doorgaan. De VCN zal dan ook weer de bijbehorende examenbesprekingen organiseren. De uiteindelijke vorm, fysiek of digitaal, kan op dit moment nog niet bepaald worden en hangt van de dan geldende maatregelen af. De data zijn al wel bekend: Latijn op 21 mei en Grieks op 27 mei. Naar verwachting zijn de correctieadviezen een werkdag later gereed. Deze zullen hieronder gepubliceerd worden. Voor het tweede en derde tijdvak zal geen correctieadvies opgesteld worden.

Door de coronapandemie gelden dit jaar enkele verlichtende maatregelen. In het servicedocument van de overheid zijn deze terug te lezen. Eén hiervan betreft het buiten de bepaling van de definitieve uitslag laten van het eindcijfer van één vak (mits de leerling hierdoor kan slagen). Dit geldt ook voor de vakken Grieks of Latijn. Deze leerling haalt dan nog steeds het gymnasiumdiploma. Wel is het verplicht dat desbetreffende leerling zowel het schoolexamen als het centraal examen voor dit vak afgerond heeft.

Een aantal terugkerende vragen heeft Hugo Koning in 2019 in het bulletin beantwoord. Zijn artikel kunt u hier teruglezen.

Correctieadvies Latijn

Correctieadvies Grieks