Bestuur

VCN bestuur

De leden van de VCN kiezen de leden van het bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering voor een termijn van 3 jaar. Een bestuurslid is één maal herkiesbaar voor een tweede termijn van 3 jaar.

Elk bestuurslid kent zijn of haar eigen specifieke taken binnen het bestuur. Deze staan achter hun naam vermeld. De bestuursleden zijn per e-mail bereikbaar. Momenteel is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
Drs Bosco P. M. Smit MME
docent Stedelijk Gymnasium Leiden
Leiden

CvTE / Cito Curriculum.nu

voorzitter@vcnonline.nl
Secretaris
Drs Perry Nicolaas
Docent Krimpenerwaard College
Krimpen a/d IJssel
 Secretariaat secretaris@vcnonline.nl
Penningmeester
Drs Marinda van Dorst docent Gymnasium Haganum
Den Haag
Ledenadministratie Advertentieacquisitie Klassieke Olympiade penningmeester@vcnonline.nl
Lid Drs Kris Gielink docent Utrechts Stedelijk Gymnasium Utrecht Vakvernieuwing
SLO
Jaarconferentie
vakvernieuwing@vcnonline.nl
Lid Drs Marijne de Ferrante docent Coornhert Gymnasium Gouda vakdidactica ICLON Leiden

Vakvernieuwing Vakdidactici Scholing Dag classici/auxilia

m.d.de.ferrante@iclon.leidenuniv.nl

Lid Dr Jörn Soerink docent Universiteit Leiden VOWO Nazomerconferentie  j.soerink@hum.leidenuniv.nl
Lid Drs Anne van Schaik docent Utrechts Stedelijk Gymnasium
Utrecht

Bulletin

Jaarconferentie
Website
Klassieken.nu

aschaik@usgym.nl

Lid
Drs Paul Visser
docent Gymnasium Felisenum Velsen-Zuid/ vakdidacticus Griekse en Latijnse taal en cultuur UvA
Examenbesprekingen Europese examens
Daidalosaward
Nazomerconferentie
p.c.visser@uva.nl
Lid
Drs Bas Clercx
docent Sint-Oelbert Gymasium
Oosterhout
Website
Bulletin
b.clercx@oelbert.nl