Bestuur

VCN bestuur

De leden van de VCN kiezen de leden van het bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering voor een termijn van 3 jaar. Een bestuurslid is één maal herkiesbaar voor een tweede termijn van 3 jaar.

Elk bestuurslid kent zijn of haar eigen specifieke taken binnen het
bestuur. Deze staan achter hun naam vermeld. De bestuursleden zijn per
e-mail bereikbaar. Momenteel is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter

Drs Bosco P. M. Smit MME
docent Picasso lyceum Zoetermeer

CvTE / Cito
Curriculum.nu

voorzitter@vcnonline.nl

Secretaris

Drs Perry Nicolaas
Docent Krimpenerwaard College
Krimpen a/d IJssel
 Secretariaat

secretaris@vcnonline.nl

Penningmeester

Drs Marinda van Dorst
docent Gymnasium Haganum
Den Haag

Ledenadministratie
Advertentieacquisitie

Klassieke Olympiade

penningmeester@vcnonline.nl

Lid

Drs Kris Gielink
docent Utrechts Stedelijk Gymnasium
Utrecht

Curriculum.nu
SLO
Jaarconferentie

vakvernieuwing@vcnonline.nl

Lid

Drs Marijne de Ferrante
docent Coornhert Gymnasium Gouda
vakdidactica ICLON Leiden

Curriculum.nu Vakdidactici
Scholing
Dag classici/auxilia

m.d.de.ferrante@iclon.leidenuniv.nl

Lid

Dr Jörn Soerink

docent Universiteit Leiden

VOWO

Nazomerconferentie

 j.soerink@hum.leidenuniv.nl

Lid

Drs Anne van Schaik
docent Utrechts Stedelijk Gymnasium
Utrecht

Bulletin
Jaarconferentie
Website
Klassieken.nu

aschaik@usgym.nl

Lid

Drs Paul Visser
docent Gymnasium Felisenum Velsen-Zuid/ vakdidacticus Griekse en Latijnse taal en cultuur UvA
Examenbesprekingen Europese examens
Daidalosaward
Nazomerconferentie

p.c.visser@uva.nl