Commissies

VCN Commissies

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur zijn er binnen de vereniging diverse permanente en tijdelijke secties en commissies werkzaam. Deze functioneren als adviserende en uitvoerende organen voor een bepaald domein.

Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

Expertgroep

De leden van de expertgroep adviseren jaarlijks het CvTE/Cito over de examenauteurs en examenpensa. Tevens organiseren zij de jaarlijkse examenbesprekingen in het land en leveren zij het VCN correctie-advies. Mede op basis hiervan maken zij een evaluatie van het Centraal Examen, dat dient als input bij het jaarlijks VCN-CvTE/Cito-overleg. De leden van de expertgroep kunnen ook ingezet worden bij andere kleinschalige projecten, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal en de bespreking van leermiddelen.

Leden van de Expertgroep

 • Jeroen Vis (namens het bestuur, coördinator, docent Develstijncollege Zwijndrecht)
 • Paul Visser (namens het bestuur, docent Mendel College Haarlem)
 • Joan Admiraal (docent Wilibrordgymnasium Deurne)
 • Gerhard Brinkhorst (docent Sorghvliet Gymnasium, Den Haag)
 • Mannus Goris (voormalig docent en medewerker SLO)
 • Lonneke ter Haar (docente Esdalcollege, Emmen)
 • Daan Mulder (docent Gymnasium Haganum Den Haag)
 • Martin Ruf (docent en coördinator Gemeentelijk Gymnasium Hilversum)
 • Wim Tromp-Meesters (docent Erasmiaans Gymnasium Rotterdam)
 • Simon Slijkhuis (docent Johan de Wittgymnasium Dordrecht)
 • Christèle Zoeter-Cogneaux (docente Christelijke Scholengemeenschap Walcheren)
 • Lisette Zomer-Visscher (docente Het Streek Ede)

contactadres: secretaris@vcnonline.nl

Commissie Voorlichting & Promotie (CV&P)

De Commissie V&P houdt de website van de VCN up-to-date en houdt zich bezig met de promotie van de vereniging in de breedste zin des woords.

 • Jeroen Vis

contactadres: vcnbulletin@vcnonline.nl

Platform VO/WO (Voortgezet Onderwijs & Wetenschappelijk Onderwijs)

In het Platform VO/WO hebben universitaire medewerkers, vakdidactici en docenten uit het voortgezet onderwijs zitting. In dit samenwerkingsverband wordt overleg gevoerd over (na)scholing voor en de werkgelegenheid van docenten, over didactiek en de positie van de klassieken in Nederland. Het Platform VO/WO is verantwoordelijk voor het inhoudelijk gedeelte van de jaarlijkse NaZomerConferentie van de VCN en het geeft advies over de inhoudelijke invulling van de VCN Jaarconferentie. Het handvest is hier te downloaden.

 • Tazuko van Berkel (GLTC-UL)
 • Hugo Koning (CvTE, GLTC-UL, Stanislascollege Delft)
 • Petra Buffing (Christelijk Gymnasium, Utrecht)
 • Lidewij van Gils (ACASA)
 • Willeon Slenders (GLTC-RU, Maurick College Vught)
 • Kokkie van Oeveren (vakdidactica, VU, St Ignatiusgymnasium, Amsterdam, VCN-bestuur) 
 • Remco Regtuit (GLTC-RUG, Praedinius Gymnasium Groningen)
 • Jörn Soerink (GLTC-UL, VCN-bestuur, voorzitter)
 • Paul Visser (Mendel College, Haarlem)
 • Emgert Zondervan (Cito)

contactadres: j.soerink@hum.leidenuniv.nl