ECCL examens

European Exams in Classical Languages

Een van de doelstellingen van de EU is om de kennis van vreemde talen binnen de EU te vergroten. Ook Grieks en Latijn vallen binnen dit streven! Daartoe is men vanuit Euroclassica bezig een zogenaamd Common European Reference Frame for Classics vast te stellen.

Inmiddels zijn door de aangesloten landen in Europa twee niveaus voor Latijn en Grieks vastgesteld: Vestibulum en Ianua.Het eerste niveau , Vestibulum, is geschikt voor leerlingen die ongeveer 4 uur Grieks c.q. Latijn op jaarbasis gevolgd hebben. De tekst waarover de vragen gaan is een sterk aangepaste authentieke passage, bijvoorbeeld van Apollodorus of Phaedrus. In de praktijk blijkt, dat het examen na ongeveer anderhalf tot twee jaar zeer goed te maken is. Het tweede niveau, Ianua, is gebaseerd op een authentieke tekst van bijvoorbeeld Suetonius of Xenophon. Dit examen is geschikt voor leerlingen van de bovenbouw. Elk examen bestaat uit 40 mutiplechoicevragen in de volgende categorieën: Morfologie, Syntaxis, Tekstbegrip en Woordenschat, Erfgoed en Cultuur. Voor de examens Grieks hebben de auteurs een document opgesteld, op basis waarvan zij de tekst en vragen schrijven. Als voorbeeld zijn hieronder de examens uit 2018 te vinden.

ELEX Vestibulum

ELEX Ianua

EGEX Vestibulum

EGEX Ianua

Elk jaar biedt Euroclassica Nederlandse docenten en hun leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan de Europese Examens Latijn en Grieks. De examens bestaan uit veertig multiple choice vragen en kunnen in één lesuur worden afgenomen. Een woordenboek is daarbij niet toegestaan.

Alle leerlingen kunnen meedoen en bij voldoende punten haalt een leerling het gouden, zilveren of bronzen Europese certificaat. ECCL 2016 bijvoorbeeld leverde een deelname van ongeveer 45 scholen op, een totaal van ongeveer 1500 deelnemende leerlingen en vele positieve reacties!

Meedoen?

Vanaf najaar 2021 hoeven scholen zich niet meer van tevoren aan te melden voor deelname aan ELEX en/of EGEX. Er zijn ook geen extra kosten aan het examen verbonden. De examens, antwoordbladen voor de leerling, antwoordmodellen, feedback-formulieren en een uitgebreide handleiding worden t.z.t. hier online beschikbaar gesteld voor leden van de VCN. De inloggegevens zijn te vinden in het colofon van het VCN-bulletin. De docenten kopiëren het examen zelf, nemen het af tussen eind september en half december, kijken het zelf na en sturen het ingevulde feedbackformulier terug naar eccl@vcnonline.nlLET OP: de examens voor 2023 zijn NU beschikbaar: klik hier. (Inloggegevens in het colofon van het VCN-bulletin!)

De Europese certificaten worden per mail in het voorjaar naar u toegestuurd. U reikt ze uit aan uw leerlingen op het moment dat u het beste uitkomt. De uitslagen van de examens komen op de site van Euroclassica te staan.

Nog geen lid van de VCN? Klik hier om lid te worden!

uitslagen 2019-2020

uitslagen 2021-2022