Agenda

Op vrijdag 30 augustus wordt het jaarlijkse congres van Euroclassica in Antwerpen gehouden. Euroclassica is de overkoepelende organisatie van de Europese Verenigingen van Classici. Als lid van de VCN bent u van harte uitgenodigd om het programma bij te wonen.

Het programma zal bestaan uit enkele lezingen met als thema 'Meertalig Europa', alsmede een keuze uit diverse workshops. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om met collega's uit een twintigtal landen van Europa kennis en ideeën uit te wisselen. Meer informatie over het programma en de inschrijving vindt u in bijgevoegde documenten hieronder.

Informatie

Inschrijving

De volgende VCN-Nazomerconferentie zal plaatsvinden op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2019 in Conferentiehotel De Sparrenhorst te Nunspeet. Dit jaar zal de disciplinegroep GLTC van de Rijksuniversiteit Groningen invulling geven aan een aantrekkelijk programma. Centraal staan de onderwerpen van het CE 2020 (Plato, Vergilius), maar zoals de laatste jaren gebruikelijk is het programma in feite breder, met onder meer vakdidaktische onderwerpen.

P.S. De inschrijving sluit op 20 augustus.

Voorlopig programma VCN Nazomerconferentie 2019

vrijdag 20 september
09.45-10.15 ontvangst en registratie
10.15-10.30 Opening door de dagvoorzitter
10.30-11.30 Plenaire lezing door Albert Joosse ("Van minnaars en demonen: Plato's filosofisch liefdesverhaal")
11.35-12.50 werkcolleges

13.00-14.00 lunch

14.00-15.00 Plenaire lezing door Richard Hunter (Cambridge) ("The power of love and the love of power: Alcibiades and the Symposium of Plato")
15.00-15.45 curriculum.nu
15.45-16.10 koffiepauze
16.15-18.00 workshops

18.00-19.00 borrel
19.00-20.30 diner
20.45-21.30 avondprogramma (nog nader in te vullen)

zaterdag 21 september
09.00-09.25 ontvangst en registratie
09.25-10.25 Plenaire lezing door Michiel van der Keur ("Opbouw en vernietiging: van Sappho naar Dido")
10.30-11.45 werkcolleges
11.45-12.00 koffiepauze
12.00-13.00 Plenaire lezing door David Rijser ("Aeneas, Augustus en de kunsten")

13.00-14.00 lunch

14.00-14.15 curriculum.nu
14.15-16.00 workshops
16.00-16.10 afsluiting

Werkcolleges (75 minuten) - voor de lunch
Jacqueline Klooster ("Plato's epigrammen: een poëtische reflectie van het Symposium") *
Remco Regtuit ("Pragmatisch lezen: Aristophanes' rede in het Symposium") *
Bettina Reitz-Joosse ("Hoe maak je van Vergilius een racist? Latijnse oorlogspoëzie onder het Italiaanse Fascisme") *
Jan de Jong ("Een opbouwend voorbeeld: Aeneas in 16de eeuwse Italiaanse kunst") *
Diederik Burgersdijk + Willem van Maanen ("Plato's Perikles - reacties van een antidemocraat")
Sjef Kemper ("Sunt lacrimae rerum - ondergang, verdriet en troost in de oudheid en later")
Saskia Peels (lesmodule Grieks polytheïsme)
Marije van der Steege ("Oorlogsherdenking in de oudheid en nu – lesmateriaal voor de bovenbouw")

Workshops (105 minuten) - na de lunch
Gerard Boter ("Je kinderen die niet sterven. Socrates' rede in het Symposium") *
Niels Koopman ("Ekphrasis in de Ilias en de Aeneis") *
Daniël Bartelds (woordenboekgebruik)
Corine Don + Dynke van der Wijk ("Wordt het oude weer het nieuwe? Over dialogisch onderwijs, de terugkeer van het lesgeven en vormend onderwijs")*)
Paul Holthuis ("GLTC en burgerschapsvorming: didactische handreikingen")
Michael Buijckx ("Woordenschatgraven")
Ines Koudijs (alleen vrijdag) ("Escape the classrooom bij Latijn en Grieks?!")

De onderdelen die met een * zijn gemarkeerd, gaan (deels) over de examenonderwerpen.

Prijzen:

- deelname vrijdag: € 269,- (incl. lunch, diner en avondprogramma)
- deelname zaterdag: € 239,- (incl. lunch)
- deelname beide dagen: € 399,- (inclusief alle maaltijden en overnachting). 

De Nazomerconferentie is het grootste evenement voor docenten GLTC in Nederland. Deelnemers waarderen de nascholing die de conferentie biedt, maar ook de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling met collegae. Hopelijk tot ziens in september !

Aanmeldformulier nazomerconferentie 2019

Alleen invullen indien van toepassing
Alleen invullen indien van toepassing

Save the date! De jaarvergadering 2020 is op 14 maart. Meer informatie volgt.