Gouden Standaard

Gouden standaardIn 2010 adviseerde de verkenningscommissie Klassieke Talen om een Gouden Standaard voor de gymnasiale opleiding op te stellen. De minister heeft deze aanbeveling overgenomen en financiële middelen ter beschikking gesteld. Vervolgens is de opdracht aanvaard door de VCN, de BGV (Belangengroep Gymnasiale Vorming), de LOZG (Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia) en de SHZG (Stichting het Zelfstandig Gymnasium).

Het uiteindelijke rapport is in maart 2014 gepubliceerd en in juni 2014 aangeboden aan een vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW. De Gouden Standaard voor de Gymnasiumopleiding is niet meer in boekvorm te krijgen, maar kan hier worden gedownload.

De VCN wil docenten en schoolleiding uit het voortgezet onderwijs, die met de Gouden Standaard aan de slag willen, graag terzijde staan. Voor vragen over de voorzieningen voor het geven van Grieks en Latijn verwijzen wij u naar onze FAQ’s. (Groepen van) scholen die nascholing in het kader van de Gouden Standaard willen organiseren kunnen hiervoor een bijdrage van de VCN vragen, mits de activiteit geen besloten karakter heeft.