Klassieke Olympiaden

Klassieke Olympiaden

De VCN organiseert jaarlijks, in samenwerking met het NKV (Nederlands Klassiek Verbond) en de vereniging Vrienden van het Gymnasium de Klassieke Olympiaden. Dit zijn wedstrijden Grieks en Latijn in twee categorieën.

De open categorie (‘voor volwassenen’) behelst een vertaalwedstrijd in Grieks en/of Latijn. De opgaven worden op de site van de Klassieke Olympiaden gepubliceerd waarna de deelnemers hun vertaling per e-mail kunnen inzenden. Een deskundige jury wijst voor beide categorieën een winnaar aan.

Leerlingen met Latijn en/of Grieks in hun vakkenpakket kunnen meedoen aan de eerste ronde op school. Zij krijgen een ongeziene passage voorgelegd en beantwoorden daarover vragen over de taal, grammatica, tekstbegrip en cultuur. De vakdocent kijkt deze opgaven na en stuurt de scores in. De beste veertig deelnemers gaan door naar de tweede ronde die landelijk wordt gehouden. De deelnemers bereiden zelfstandig of met behulp van de docent een vastgesteld pensum voor van circa 4 OCT-bladzijden voor en zullen hierover schriftelijk worden bevraagd: er moet een passage vertaald worden, vragen over de taal, grammatica en tekstbegrip beantwoord worden en de leerlingen maken een creatieve verwerking. De organisatie corrigeert alle opgaven en wijst de beste drie per taal aan. Deze worden uitgenodigd voor de finale waarin vastgesteld de uiteindelijke rangorde wordt vastgesteld. Ook hiervoor lezen de leerlingen een klein pensum van ongeveer 2 OCT-bladzijden, waarover zij door universitaire docenten ondervraagd zullen worden. De organisatie houdt rekening met de examenauteur van de vijfdeklassers van dat schooljaar en zoekt interessante en tegelijkertijd uitdagende teksten bij elkaar die voorzien worden van een inleiding en aantekeningen. De beschikbaar gestelde pensa zijn dan ook zeer geschikt om met leerlingen in de les te lezen en deze op te nemen in het schoolexamen Latijn of Grieks.

Op de site van de Klassieke Olympiaden staan de vertaalopgaven voor de open categorie en het pensum Grieks voor scholieren. Ook zijn hier de data van de scholierenwedstrijden en de juryrapporten te vinden.