Lampas

Lampas

Onder auspiciën van de VCN wordt het tijdschrift Iuitgegeven.

Lampas is een tijdschrift voor eenieder die zich beroepshalve met de klassieke oudheid bezighoudt. Het beoogt een brug te slaan tussen de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en receptiegeschiedenis enerzijds en de lespraktijk van de vakken Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs anderzijds. Lampas brengt daartoe zowel themanummers uit, die zich vaak toespitsen op de stof van de eindexamens, als nummers met losse artikelen over auteurs en onderwerpen die als achtergrond kunnen dienen bij de lespraktijk. Lampas bevat naast artikelen een didactische rubriek, waarin vaak voor de lespraktijk geannoteerde teksten verschijnen, en een rubriek Signalementen, waarin boeken worden besproken die overzicht bieden over een wetenschappelijk vakgebied. Op de website van Lampas is extra materiaal voor docenten te vinden.