LESMATERIAAL DAIDALOSAWARD

LESMATERIAAL DAIDALOSAWARD

Om de uitwisseling van lesmateriaal te stimuleren is de VCN in 2017 de Daidalosaward gestart. 

De eerste winnaar is Maartje Heinrich met materiaal over het Satyricon van Petronius.

Leerlingboekje

Docentenhandleiding

In 2019 was er weer voldoende lesmateriaal ingestuurd om de Daidalosaward uit te reiken. De winnaar is een vakoverstijgend project over Odysseus van het Mendelcollege te Haarlem.

Introductieaardrijkskunde en Franshandvaardigheid en LatijnNederlandstekenen en textielwiskunde