Lid worden

Ben je nog geen lid van de VCN?

Of ken je iemand die geen lid is?

Word dan nu lid van de Vereniging van Classici in Nederland of meld een collega aan als nieuw lid!

Wat doet de VCN?
De VCN is de spreekbuis van alle Nederlandse classici. Wij behartigen de belangen van de klassieken en van al diegenen als docenten klassieke talen werken in het voortgezet onderwijs en aan de universiteit en van de studenten GLTC. De VCN is het aanspreekpunt voor politiek en beleidsmakers wanneer het gaat over de ontwikkelingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Kijk maar eens naar Selfie met Sappho, onze bijdrage aan Curriculum.nu.

Elk jaar organiseert de VCN de Nazomerconferentie. De NaZoCo is de belangrijkste nascholingsbijeenkomst voor leraren Klassieke Talen waar de examenpensa aan bod komen en classici hun onderlinge banden telkens opnieuw verstevigen. Als lid krijg je korting op de prijs van de NaZoCo.

Ook aan de workshops tijdens de Jaarconferentie in maart kun je als lid gratis deelnemen.

En natuurlijk brengen wij driemaal per jaar het VCN-Bulletin uit, het tijdschrift waarmee je als classicus op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in ons vak.

Wil je meer weten over wat de VCN doet? Kijk op vcnonline.nl en klassieken.nu.

Wat kost het lidmaatschap?
€ 39,- per jaar, in het eerste jaar de helft: € 19,50. 
Studenten (op vertoon van collegekaart), huisgenoten en gepensioneerden betalen € 19,50.

Classici zijn lid van de VCN.

Lid worden van de VCN

<< Vul het inschrijfformulier voor lidmaatschap in.

De penningmeester geeft graag informatie: mail naar penningmeester@vcnonline.nl.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging
door een lid van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende
jaar per brief of e-mail te geschieden bij de penningmeester.

Hier kunt u een machtigingsformulier downloaden.

Potentieel nieuw lid bij de vcn aanmelden

Via dit formulier kunt u een potentieel nieuw lid bij de VCN aanmelden.
De VCN zal contact met hem/haar opnemen.