Nazomerconferentie

Nazomerconferentie

De Nazomerconferentie van de VCN wordt jaarlijks gehouden op een vrijdag en zaterdag in de tweede helft van september. De laatste jaren vinden de conferenties plaats in een hotel in het centraal gelegen en bosrijke Nunspeet op de Veluwe.

Met ongeveer 180 deelnemers vormt de Nazomerconferentie de grootste bijeenkomst van docenten Grieks en Latijn in Nederland – een uitstekende gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling van ervaringen en ideeën. Het programma bevat altijd bijdragen die zijn gerelateerd aan het pensum en de thematiek van het Centraal Examen Grieks en Latijn van dat jaar. Daarnaast bevat het programma bijdragen op de volgende terreinen:

  • inhoudelijke bijdragen over de klassieke Oudheid in het algemeen;
  • didactische onderwerpen zoals toetsing, werkvormen, vertaalvaardigheid, integratie taal en cultuur, in onder- én bovenbouw;
  • organisatorische en inhoudelijke onderwerpen rondom het eindexamen (met CvTE, CITO, vakdidactici);
  • de positie van het vakgebied GLTC op school, op universiteiten, in de maatschappij (met VCN-bestuursleden, SHZG, etc.).

Er wordt gestreefd naar afwisseling in werkvormen, waarbij naast hoorcolleges meer activerende werkvormen worden gehanteerd: workshops, discussies in kleinere groepen, les- en toetsingsmateriaal maken, etc., bij voorkeur afwisselend geprogrammeerd.
Op vrijdagavond is er traditioneel toneel of muziek of amusement, met een relatie met de klassieke cultuur en haar receptiegeschiedenis.
In de wandelgangen van het congres vinden niet alleen gesprekken tussen deelnemers plaats maar is er ook gelegenheid kennis te nemen van het aanbod aan relevante uitgaven van uitgevers of aanbieders van reizen en theatervoorstellingen.
De inhoudelijke invulling van het programma wordt bij toerbeurt geleverd door de vakgroepen GLTC van de Nederlandse universiteiten. Hun stafleden geven de meeste lezingen en workshops. De vakdidacticus van de groep is betrokken bij de organisatie, evenals het VOWO-bestuurslid van de VCN.
De conferentie is een nascholingsactiviteit, waarmee de deelnemers een voor het Lerarenregister geldig certificaat kunnen verdienen. De conferentie wordt door de deelnemers geëvalueerd. Het VCN-bestuur gebruikt deze evaluatie als basis voor een eigen, vaste terugblik op de conferentie. In het licht hiervan wordt bezien welke aanpassingen gewenst zijn voor de volgende conferentie.

Voor informatie mail naar: NaZoCo@vcnonline.nl