Nieuws

Per 1 augustus 2020 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de VCN ingevuld kan worden:

• Lid vaststellingscommissie Latijn havo-vwo (ca. 126 klokuren*)


Taakomschrijving:
• beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende vak;
• adviseren over de normering van de centrale examens van het betreffende vak;
• meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak.

 

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid, onder meer blijkend uit een bevoegdheid voor het betreffende vak en onderwijstype;
• heeft ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype;
• kan goed werken in teamverband;
• deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

 

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggespraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met
• het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
• het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
• het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op het huidige schooljaar.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij F. Martin via tel: 030-2840700 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Leden van vaststellingscommissie blijven bij hun huidige werkgever in dienst en werken voor een deel van hun weektaak voor het College voor Toetsen en Examens. Voor de werkzaamheden in een vaststellingscommissie is een taakvergoeding beschikbaar.

Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor circa 126 uur*) op jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is.
De uitvoering van de werkzaamheden binnen de aanstelling van de huidige werkgever heeft onze voorkeur. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan een passende vergoeding aan het lid zelf worden uitbetaald.

VCN-leden die in aanmerking willen komen voor benoeming in de Vaststellingscommissie, kunnen dit kenbaar maken door een mail met hun CV waaruit blijkt dat zij aan bovenstaande eisen voldoen, te sturen naar het verantwoordelijk bestuurslid Bosco Smit, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Sinds 2016 is de VCN actief betrokken bij de vernieuwingen in het onderwijs (voorheen onderwijs 2032, nu curriculum.nu). Binnen dit kader is de website klassieken.nu opgezet en is er een volgteam samengesteld, dat de ontwikkelingen van de curriculumherziening volgt en becommentarieert, alsmede de eigen lijnen voor de vakken ltc en gtc uitzet. Door diverse raadplegingen binnen en buiten de klassieke wereld is er een groot draagvlak gecreëert. Als gevolg van deze constructieve houding heeft de VCN de klassieke talen goed in politiek Den Haag gepositioneerd. Het voorlopige hoogtepunt was de presentatie van het rapport 'Selfie met Sappho' in aanwezigheid van diverse prominenten van het ministerie van OC&W.

De laatste onwikkelingen zijn te lezen op de website klassieken.nu.

Het rapport 'Selfie met Sappho' is hier te lezen.

Position Paper als uitgangspunt op de hoorzitting in de tweede kamer d.d. 27-1-2020

Eerder documenten: visie.

Op deze pagina worden de openbare documenten van de overkoepelende Europese vereniging 'Euroclassica' gepubliceerd. Hieronder vallen onder meer de jaarlijkse nieuwsbrief, de aankonidigingen voor de jaarvergadering en de diverse Academiae (Homerica op Chios, Saguntina in Spanje en Ragousina in Kroatië). Deze activiteiten zijn voor alle leden van de VCN toegankelijk.

Ook heeft Euroclassica het boek 'European symbols' gepubliceerd, waarin elk deelnemend land enkele Latijnse teksten over desbetreffend land heeft geselcteerd en geannoteerd. Dit boek is in de klas goed te gebruiken. Meer informatie over het boek en de manier van bestellen is op de site van Euroclassica te vinden.

Nieuwsbrief 2019, inclusief aankondiging jaar vergadering 2020 (Split en Mostar) en Academia Homerica 2020 (Informatie, Inschrijving, Athene en Chios)

Nieuwsbrief 2018

Nieuwsbrief 2017

Onlangs is onze website gehackt. Hierdoor is de site tijdelijk onbereikbaar geweest. Het probleem is inmiddels hersteld. Wel zijn de inloggegevens voor het archiefdeel van de site veranderd. Deze worden in het eerstvolgende bulletin gepubliceerd. Onze excuses voor de overlast.

Extra materiaal van de VCN Nazomerconferentie wordt gepubliceerd op de website van het tijdschrift Lampas

 

Tijdens het Lampas-lustrum op 29 september j.l. heeft onze Tresoar-collega Hans Laagland Lampas-online gelanceerd: tot en met jaargang 2014 zijn alle oudere Lampas-nummers gedigitaliseerd en kunnen ze op de website van Tresoar  via www.lampasonline.nl worden geraadpleegd en gedownload. Ieder jaar komt er een jaargang bij.

Mede namens Tresoar nodigt de redactie van Lampas u van harte uit om (weer) te bladeren in de oudere jaargangen, die vele waardevolle artikelen bevatten. 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.