Publicaties

De Gouden Standaard voor de Gymnasiumopleiding is niet meer in boekvorm te krijgen, maar kan hier worden gedownload. Voor meer informatie over de Gouden Standaard, zie hier.

De VCN heeft twee full colour folders ontwikkeld om Latijn en Grieks te promoten bij beginnende leerlingen.
Beide folders zijn te downloaden door op de afbeelding te klikken. De bestel- en bezorgservice voor scholen en particulieren wordt nĂ­et meer verzorgd door de VCN.

De SHZG (Stichting het Zelfstandig Gymnasium) heeft in 2012 ten behoeve van het project Gymnasium-cum-Laude zes modules gepresenteerd met verrijkingsstof op het gebied van de Klassieke Talen. De modules zijn gericht op leerlingen van de 4e klas gymnasium met Grieks en/of Latijn.

De VCN geeft voor haar leden een tijdschrijft uit, het VCN-Bulletin. Dit verschijnt vijfmaal per jaar. Dit bulletin is het orgaan voor informatie en uitwisseling van meningen binnen de vereniging.

Om de uitwisseling van lesmateriaal te stimuleren is de VCN in 2017 de Daidalosaward gestart. De eerste winnaar is Maartje Heinrich met materiaal over het Satyricon van Petronius.

Leerlingboekje

Docentenhandleiding

In 2019 was er weer voldoende lesmateriaal ingestuurd om de Daidalosaward uit te reiken. De winnaar is een vakoverstijgend project over Odysseus van het Mendelcollege te Haarlem.

Introductie, aardrijkskunde en Frans, handvaardigheid en Latijn, Nederlands, tekenen en textiel, wiskunde  

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO publiceert regelmatig handreikingen ten behoeve van het vak GLTC. Op de site zijn deze publicaties als PDF terug te vinden.

Via onderstaande link is het projectboek Antieke Geneeskunde, gemaakt door de VCN-leerplansectie Grieks, te downloaden. Het boek bevat ca. 9 pagina's Grieks, tal van achtergronden en teksten in vertaling, waardoor leerlingen een beeld krijgen van de Griekse geneeskunde. Het biedt mogelijkheden voor diverse uitstapjes naar cultuurthema’s als architectuur, verhalengoed, de ontwikkeling van de wetenschap en filosofie en past daarmee prima binnen de doelstellingen van GTC. De module is qua niveau geschikt voor eind 4e, begin 5e klas.

Onder auspiciën van de VCN wordt het tijdschrift Iuitgegeven.

Lampas is een tijdschrift voor eenieder die zich beroepshalve met de klassieke oudheid bezighoudt. Het beoogt een brug te slaan tussen de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en receptiegeschiedenis enerzijds en de lespraktijk van de vakken Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs anderzijds.