Bibliotheek

VCN publicaties

Gouden Standaard

De Gouden Standaard voor de Gymnasiumopleiding is niet meer in boekvorm te krijgen, maar kan hier worden gedownload. Voor meer informatie over de Gouden Standaard, zie hier.

Antieke Geneeskunde

Via onderstaande link is het projectboek Antieke Geneeskunde, gemaakt door de VCN-leerplansectie Grieks, te downloaden. Het boek bevat ca. 9 pagina's Grieks, tal van achtergronden en teksten in vertaling,

Folders Grieks en Latijn

De VCN heeft twee full colour folders ontwikkeld om Latijn en Grieks te promoten bij beginnende leerlingen. Beide folders zijn te downloaden door op de

VCN-Bulletin

De VCN geeft voor haar leden een tijdschrijft uit, het VCN-Bulletin. Dit verschijnt vijfmaal per jaar. Dit bulletin is het orgaan voor informatie en uitwisseling van meningen binnen de vereniging.

Andere publicaties

Lampas

Lampas is een tijdschrift voor eenieder die zich beroepshalve met de klassieke oudheid bezighoudt. Het beoogt een brug te slaan tussen de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en receptiegeschiedenis enerzijds en de lespraktijk van de vakken Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs anderzijds.

SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO publiceert regelmatig handreikingen ten behoeve van het vak GLTC. Op de site zijn deze publicaties als PDF terug te vinden.

Klassieke Talen cum Laude

De SHZG (Stichting het Zelfstandig Gymnasium) heeft in 2012 ten behoeve van het project Gymnasium-cum-Laude zes modules gepresenteerd met verrijkingsstof op het gebied van de Klassieke Talen. De modules zijn gericht op leerlingen van de 4e klas gymnasium met Grieks en/of Latijn.

Lesmateriaal daidalosaward

Om de uitwisseling van lesmateriaal te stimuleren is de VCN in 2017 de Daidalosaward gestart. De eerste winnaar is Maartje Heinrich met materiaal over het Satyricon van Petronius. Leerlingboekje Docentenhandleiding