SLO

SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. 

SLO publiceert regelmatig handreikingen ten behoeve van het vak GLTC. Op de site zijn deze publicaties als PDF terug te vinden.
In 2010 publiceerde de SLO Het geheim van de blauwe broer. Dit was het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Het rapport was een analyse van de situatie van de Klassieke Talen in het vwo.

In 2015 publiceerde de SLO een document over maatwerk op alle niveaus. Onderwerpen hierin zijn opbrengstgericht maatwerk, vakspecifiek verrijken en hogere denkvaardigheden. De bijbehorende presentatie is hier te vinden.