TLL

TLL

De Thesaurus Linguae Latinae is een monumentaal woordenboek voor de Latijnse taal. Het omvat de Latijnse taal vanaf de origine tot aan het jaar 636 A.D. Sinds het einde van de 19e eeuw wordt in München aan dit project gewerkt door de Bayerische Akademie der Wissenschaften.

 

Inmiddels bestaat het lexicon uit 160 deelbanden, waarvan de letters A t/m M en O-R inmiddels gereed zijn. De TLL is succesvol geweest in het binnenhalen van een grote Duitse onderzoeksubsidie, waarmee  de komende 25 jaar ook het laatste deel van het Latijnse lexicon, met de letters N en S t/m Z, kan worden voltooid.

Wetenschappers uit vele landen hebben meegewerkt aan dit project en ook uit Nederland zijn door ZWO (later NWO) bekostigde stipendiaten naar München afgevaardigd. Door de economische crisis is hier helaas een einde aan gekomen.

Op dit moment dragen 30 academies en instituten uit 23 landen bij aan het lexicon. Sinds 2014 hebben OIKOS, de VCN en de betrokken vakgroepen de handen ineen geslagen om er door middel van een jaarlijkse contributie voor te zorgen dat het Nederlandse mede-uitgeverschap van de TLL gecontinueerd kan worden en dat Nederland een zetel behoudt in het internationale Thesaurus-comité. Daaraan hebben ook individuele leden bijgedragen.

Heeft u nog niet bijgedragen of wilt u opnieuw een bijdrage doen, maak dan uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL40INGB0001700777 t.n.v. Vereniging Classici Nederland o.v.v. ‘steun TLL’.