TLL

TLL

De Thesaurus Linguae Latinae is een monumentaal woordenboek voor de Latijnse taal. Het omvat de Latijnse taal vanaf de origine tot aan het jaar 636 A.D. Sinds het einde van de 19e eeuw wordt in München aan dit project gewerkt door de Bayerische Akademie der Wissenschaften.

Inmiddels bestaat het lexicon uit 160 deelbanden, waarvan de letters A t/m M en O-P inmiddels gereed zijn. Volgens planning is in 2045 al het werk gedaan.
Wetenschappers uit vele landen hebben meegewerkt aan dit project en ook uit Nederland zijn door ZWO (later NWO) bekostigde stipendiaten naar München afgevaardigd. Door de economische crisis is hier helaas een einde aan gekomen.

Op dit moment dragen 39 academies en instituten uit 23 landen bij aan het lexicon. In 2014 heeft de VCN de taak op zich genomen om voor een periode van ten minste drie jaar de Nederlandse basissubsidie aan de TLL bij elkaar te brengen. Een deel van het benodigde geld levert Oikos, het nationaal onderzoeksinstituut voor klassieke studies in Nederland; een ander deel de Nederlandse universiteiten. De VCN heeft zich garant gesteld voor het overige deel. Hiertoe is een crowdfunding project gestart, waaraan reeds vele leden en niet-leden hebben bijgedragen.

Heeft u nog niet bijgedragen of wilt u opnieuw een bijdrage doen, maak dan uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL40INGB0001700777 t.n.v. Vereniging Classici Nederland o.v.v. ‘steun TLL’.