Vakvernieuwing 

Sinds het begin van 2023 is de Vakvernieuwingscommissie Klassieke Talen – bestaande uit Kokkie van Oeveren, Marijne de Ferrante, Mareike van der Keur en Pieter van den Broek – bezig om het examenprogramma van onze schoolvakken te actualiseren. Dit traject wordt georganiseerd en begeleid door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De Vakvernieuwingscommissie brengt een aantal keer een tussenrapport uit, waarna verschillende deskundigen en betrokken organisaties in de gelegenheid worden gesteld om feedback te geven. Naast onder meer OIKOS, SHZG en BGV maakt uiteraard ook de VCN deel uit van deze zogeheten Advieskring. Op 8 mei jl. heeft de Advieskring zijn feedback op het eerste tussenrapport gebundeld en aan de Vakvernieuwingscommissie gepresenteerd. Het tweede tussenrapport verscheen begin september 2023. Het derde tussenrapport is uitgekomen in februari 2024. Meer informatie is te vinden op www.actualisatiekt.nl. Het derde tussenproduct kunt u nu ook in het bulletinarchief van de VCN vinden: https://vcnonline.nl/vcn-bulletin-archief/. De inloggegevens vindt u in het colofon van het bulletin.

In de februari-editie (2024) van het VCN-bulletin is teruggekoppeld welke feedback de VCN namens u allen heeft meegegeven aan de vakverniewingscommissie na het tweede product. In de zomereditie van het bulletin zal gedeeld worden welke feedback op het derde tussenproduct de VCN namens u heeft meegegeven.  

 

Het laatste tussenproduct: uw input is nodig!

Onlangs heeft de vakvernieuwingscommissie klassieke talen (VVC) haar vierde tussenrapportage uitgebracht en vanzelfsprekend wil het bestuur van de VCN graag uw inzichten over dit rapport vernemen. Er is ter verheldering een aantal lesactiviteiten toegevoegd bij de uitgewerkte eindtermen (zie bijvoorbeeld pagina’s 27-29 van het toelichtingsdocument). De VVC heeft bovendien in het toelichtingsdocument de verschillen met de derde tussenrapportage inzichtelijk gemaakt door deze in de toelichting op het conceptprogramma duidelijk (in het grijs) te markeren. De tijd voor de organisatie en uitvoering van feedbacksessies is door de meivakantie en de examenperiode beperkt. De omstandigheden in deze ronde laten ons hierdoor minder ruimte dan we gewend zijn.

Daarom kiezen wij er in deze ronde voor de feedback schriftelijk op te halen. Geef hieronder aan dat u wilt meedenken, dan ontvangt u direct via de mail de rapportage en de link naar de Forms.

 

 

VCN-aanmeldformulier Feedbackronde 4

  • Hieronder kunt u het laatste tussenproduct opvragen én krijgt u de link naar de Forms waar we uw feedback verzamelen. Er is in de Forms een korte en een diepgaande feedbackoptie: – In de korte optie vragen wij u in een aantal multiple-choice-onderdelen de nieuwe voorstellen te waarderen (op een schaal van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘zeer mee eens’), waardoor wij de temperatuur onder classici kunnen meten, in het bijzonder over de vormen van toetsing (vraag 5) en de keuze van epiek (vraag 7). Dit onderdeel duurt ca. 5 minuten. – Aan het einde van de korte optie wordt aan u gevraagd of u geïnteresseerd bent diepgaand en gedetailleerder feedback te geven over onderwerpen naar keuze. Mocht u graag meer feedback geven naast de korte feedback, dan bent u met het vervolg nog ca. 25 minuten bezig, maar het staat u vrij hier zelf vorm aan te geven. U kunt het formulier in uw eigen tijd invullen en aan ons retourneren; de deadline hiervoor is 28 mei. De verzamelde feedback zullen wij, zoals we dat steeds gedaan hebben, delen met onze vertegenwoordiger in de advieskring. De advieskring bespreekt de feedback met de VVC op 10 juni.  • Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via: vakvernieuwing@vcnonline.nl.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.