Vakvernieuwing 

Sinds het begin van 2023 is de Vakvernieuwingscommissie Klassieke Talen – bestaande uit Kokkie van Oeveren, Marijne de Ferrante, Mareike van der Keur en Pieter van den Broek – bezig om het examenprogramma van onze schoolvakken te actualiseren. Dit traject wordt georganiseerd en begeleid door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De Vakvernieuwingscommissie brengt een aantal keer een tussenrapport uit, waarna verschillende deskundigen en betrokken organisaties in de gelegenheid worden gesteld om feedback te geven. Naast onder meer OIKOS, SHZG en BGV maakt uiteraard ook de VCN deel uit van deze zogeheten Advieskring. Op 8 mei jl. heeft de Advieskring zijn feedback op het eerste tussenrapport gebundeld en aan de Vakvernieuwingscommissie gepresenteerd. Het tweede tussenrapport verscheen begin september 2023. Het derde tussenrapport wordt begin februari 2024 verwacht. Meer informatie is te vinden op www.actualisatiekt.nl.

Momenteel werkt de Vakvernieuwingscommissie, mede op basis van alle feedback van de Advieskring naar aanleiding van het tweede product, verder aan haar volgende tussenrapport, dat ca. 8 februari 2024 zal verschijnen. Uiteraard zal de VCN u wederom graag in gelegenheid stellen om daarop feedback te geven. We hopen op uw betrokkenheid! Klik hier om aan te geven dat u het product t.z.t. wil ontvangen én geef meteen door aan welke feedbacksessie u wil deelnemen. 

Het derde tussenproduct kunt u nu ook in het bulletinarchief van de VCN vinden: https://vcnonline.nl/vcn-bulletin-archief/. De inloggegevens vindt u in het colofon van het bulletin.

In de februari-editie van het VCN-bulletin zal worden teruggekoppeld welke feedback de VCN namens u alleen heeft meegegeven aan de vakverniewingscommissie.