VCN-BULLETIN

VCN-BULLETIN

De VCN geeft voor haar leden een tijdschrijft uit, het VCN-Bulletin. Dit verschijnt driemaal per jaar. Dit bulletin is het orgaan voor informatie en uitwisseling van meningen binnen de vereniging.

In het VCN-Bulletin vindt u onder andere de volgende bijdragen:

  • een voorwoord van de redactie
  • een bijdrage van de voorzitter, de Praesidalia
  • allerlei belangrijke bestuursstukken
  • verslagen van secties en commissies
  • aankondigingen en verslagen van nascholing
  • bijdragen van SLO en CvTE
  • een overzicht van belangrijke gebeurtenissen bij de verschillende universiteiten
  • ingezonden bijdragen van leden
  • recensies van lesmethodes, (vak)didactische publicaties en klassiek gerelateerde boeken

 

U kunt het archief van het VCN-Bulletin digitaal raadplegen door eerst hier in te loggen met de inloggegevens voor VCN-leden. Deze zijn te vinden in het colofon van het VCN-bulletin. Bent u wel lid maar heeft u nog geen bulletin ontvangen? Stuur dan een mail naar vcnbulletin@vcnonline.nl.

De redactie van het VCN-bulletin, dat alleen aan VCN-leden wordt toegestuurd, is bereikbaar via e-mail: vcnbulletin@vcnonline.nl.