Statuten en reglement

De statuten van de VCN kunt u hier downloaden.

Het huishoudelijk reglement van de VCN kunt u hier downloaden.

De klachtenprocedure nascholing kunt u hier downloaden.